Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Koledzy, z wiosną 2017r. w naszym,  Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim KLRwP nastąpiły zmiany. 

W piękny, słoneczny  dzień 11 marca 2017r. Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce  została lekarz rodzinny - Anna Szadura. Gratulujemy!

 

Prezentujemy Wam również Członków  Zarządu oraz Delegatów na Walne  Zgromadzenie Kolegium, które odbędzie się podczas  XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie w dn 25-28.05.2017r. w XXV- lecie powstania Kolegium. 

 

Skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP :

 

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP - Anna Szadura

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP – Beata Stecka

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Ewa Krawiecka Jaworska

Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Grzegorz Szulc

 

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  :

 

Teresa Cebula – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Maria Bednarz – Kanafa – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Kopeć – członek Komisji Rewizyjnej

 

Delegaci na Walne Zgromadzenie Kolegium:

Anna Szadura

Teresa Cebula

Beata Stecka

Elżbieta Protasiewicz

Leszek Pałka

Anna Krzyszowska-Kamińska

Ewa Krawiecka-Jaworska 

Jacek Krajewski

 

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.