Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski
Zakończył się XVII Kongres Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Bardzo miło nam poinformować,że w czasie uroczystości Inauguracji zostali wyróżnieni i uhonorowani członkowie naszego oddziału dolnośląskiego. 
Statuetki Członka Honorowego otrzymali:
Dr Elżbieta Protasiewicz i Dr Jan Wolańczyk.
Wyróżnienia -  Żagle XXV-lecia KLRwP , otrzymał
Dr Jacek Krajewski-za szerokie spojrzenie oraz Wiesław Iwanowski – za pierwszą praktykę lekarza rodzinnego.
 
 
 
 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.