Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Szanowni Koleżanki i Koledzy

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zaprasza na Walne Zebranie  w dniu 24-go marca 2018r. ( sobota) we Wrocławskim Centrum Szkoleniowym ulica Sztabowa 100 we Wrocławiu (przy Urzędzie Skarbowym Wrocław -Krzyki budynek B)

 

I termin - godzina 10.00  

II termin ustala się na godzinę 10:15

 

Zebranie związane jest z uzupełniającymi wyborami Młodego Lekarza Rodzinnego do zarządu DOW KLRwP. 

 

Porządek Walnego Zebrania: 

1. Powitanie członków Oddziału 

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania 

3. Wybór protokolanta 

4. Wybór komisji skrutacyjnej 

5. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania 

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania 

7. Wybór Młodego Lekarza Rodzinnego Vasco da Gama Polska -nowego członka zarządu DOW KLRwP

8. Dyskusja 

9. Zamknięcie Walnego Zebrania DOW KLRwP 

 

Po zebraniu wyborczym odbędzie się szkolenie:

 

"RODO w Praktyce Lekarza Rodzinnego",które poprowadzi pani mecenas Tamara Zimna. 

 

Uzupełniająco informujemy,że Prezydium KLRwP wyraziło zgodę na organizowanie szkoleń na temat: "RODO w praktyce lekarza rodzinnego" i nabycie dla KLRwP praw autorskich do materiałów szkoleniowych oraz materiałów potrzebnych do sporządzenia dokumentacji dotyczącej RODO w praktyce.

 

Materiały będą umieszczone na stronie internetowej w części kodowanej (dla zalogowanych członków z opłaconymi składkami).

 

Przygotowaniem materiałów i prowadzeniem szkoleń zajmie się właśnie mecenas Tamara Zimna.

 

Prezes DOW KLRwP

Anna Szadura


Copyright © 2012. All Rights Reserved.