Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Szanowni Państwo 

Koleżanki i Koledzy

 

Zapraszam na spotkanie naukowe, pt. „ Nowe możliwości leczenia pacjentów z chorobą wieńcową i chorobą tętnic obwodowych z wysokim ryzykiem zdarzeń niedokrwiennych”, które poprowadzą: Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Ewa Jankowska , Prof. Waldemar Banasiak.

 

Spotkanie ma na celu przybliżenie wyników najnowszego badania COMPASS. Celem badania było określenie, czy rywaroksaban,  stosowany w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym lub w monoterapii, jest skuteczniejszy niż stosowanie samego kwasu acetylosalicylowego w przewlekłej chorobie wieńcowej oraz u pacjentów z przewlekłą  miażdżycą tętnic obwodowych. Omówione też zostaną przypadki pacjentów z migotaniem przedsionków i zaburzeniem czynności nerek oraz zostanie poruszony temat leków przeciwkrzepliwych.

 

Tematyka spotkania skierowania jest do lekarzy kardiologów, internistów i lekarzy medycyny rodzinnej.

 

Bliższe informacje w załączeniu.

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.