Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski
W dniu 26.10.2019 w Hotelu Mercure Karpacz Skalny odbyły się warsztaty "Stany nagłe".
Były to zajęcia warsztatowe z podziałem  na małe grupy zmieniające się rotacyjnie.
 
Tematy bloków warsztatowych trwających 60minut
 
1.Stany nagłe u dzieci i dorosłych - ocena i postępowanie
- Ocena dziecka / dorosłego ze schematem ABCDE
- Niewydolność oddechowa (zapalenie płuc, astma)
- Wstrząs anafilaktyczny
- Hiper i hipoglikemia
 
2. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci w różnym wieku (noworodek, niemowlę, dziecko)
- Rozpoznanie niewydolności krążeniowo - oddechowej
- Udrażnianie dróg oddechowych
- Podstawowe czynności resuscytacyjne.w tym użycie AED
- Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych
 
3.Postępowanie ratownicze z pacjentem urazowym
- Ocena miejsca zdarzenia
- Ocena wstępna pacjenta i szybkie badanie urazowe
- Stabilizacja kręgosłupa szyjnego - unieruchomienie
- Najważniejsze aspekty działań ratowniczych (krwotoki, urazy kończyn, głowy, klatki piersiowej i brzucha)
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem defibrylatora AED
- Udrażnianie dróg oddechowych (maski i rurki krtaniowe)

 

 
 
Dziękujemy bardzo za udział w warsztatach 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.