Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Informuję ,że w dniu 09.10.2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP. 

Prezentuję Członków  Zarządu oraz Delegatów na Walne  Zgromadzenie Kolegium

 

Skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP : 

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP - Anna Szadura 

 

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP – Beata Stecka

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Ewa Krawiecka Jaworska

Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Grzegorz Szulc

 

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  :

Teresa Cebula – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  

Anna Krzyszowska-Kamińska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dorota Frydryszak – członek Komisji Rewizyjnej

 

Delegaci na Walne Zgromadzenie Kolegium,które odbędzie się w dniu 04.12.2021 w Warszawie 

Anna Szadura

Jan Wolańczyk

Piotr Polański

Grzegorz Szulc

Leszek Pałka

Agata Sławin

Ewa Krawiecka-Jaworska 

Jacek Krajewski

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.