Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

 

W dniu 30.11.2011 odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych „ BIOGENES ‘’ połączona z pierwszą sesją egzaminacyjną. Do egzaminu przystąpiło 10 lekarzy rezydentów,   w tym 8 z naszego Ośrodka. Wszyscy zdali , a średnia ocen wyniosła 4,25 – gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

 

Komisja egzaminacyjna w składzie: ( od prawej) Profesor Witold Lukas – Konsultant Krajowy Medycyny Rodzinnej, dr Jan Wolańczyk, dr Leszek Pałka dr n. med. Mariusz Domański. Egzaminowanej rezydentce, towarzyszy jej kierownik specjalizacji – dr Grażyna Przewoźna

 

Naszą uroczystość zaszczycili dostojni goście i wieloletni przyjaciele lekarzy rodzinnych: ( od prawej) dr Jacek Krajewski – Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, dr Władysław Sidorowicz  - senator VI i VII kadencji, dr Edward Kostecki - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Stefania Łętowska  - Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia, Jarosław Maroszek - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Anna Szarycz - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

dr Igor Chęciński  - Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

 

Profesor Witold Lukas – Konsultant Krajowy Medycyny Rodzinnej, dr Elżbieta Protasiewicz – I-szy Prezes DOW KLRwP

 

Uroczystość zakończyło podziękowanie dla Profesora Witolda Lukasa. Dzięki Jego życzliwemu wsparciu udało się nie tylko uratować , ale też zachować  ciągłość szkolenia dla naszych rezydentów. To ważne, bowiem nasz Ośrodek Kształcenia jest największym pozaakademickim Ośrodkiem Kształcenia  Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na zdjęciu: kwiaty wręcza nowy Kierownik OKLR – dr Beata Stecka

 

Nowemu Kierownikowi oraz całemu zespołowi wykładowców i rezydentów życzymy wytrwałości  i wielu sukcesów w budowaniu, rozwijaniu i promocji Medycyny  Rodzinnej

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.