Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

UCHWAŁA ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO KLRwP Nr 01/12/2014

 

W dniu dzisiejszym 29 grudnia 2014r ,zakończyły się bezowocnie kolejne rozmowy dotyczące realizacji i finansowania umów w roku 2015. Uczestniczyło w nich KLRwP, Porozumienie Zielnogórskie oraz Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych uchwałą z dnia 28 grudnia 2014 r. upoważnił Zarządy Wojewódzkie do podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania w przypadku zakończenia rozmów bez osiągnięcia porozumienia .Zarząd Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce  uchwala, iż jednoznacznie popiera działania Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w działaniach na rzecz poprawy warunków umów w zakresie POZ na 2015r.

 

Tym samym nie rekomendujemy naszym członkom podpisywania aneksów do umów na obecnych warunkach.

 

 

W imieniu Zarządu

Wiceprezes Elżbieta Protasiewicz                                 Wiceprezes Agata Sławin.


Copyright © 2012. All Rights Reserved.