Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców

Dolnośląska Izba Lekarska

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych