Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

OGŁOSZENIE

 

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

 

Nabór przeprowadzany jest zgodnie ze Stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie procedury naboru placówek POZ w programach polityki zdrowotnej finansowanych w ramach POWER

 

FormularzRZS

 

Kwestionariusze_dla_pacjenta_lekarza

 

Ogloszenie_naborPOZRZS

 

Wzor_umowyRZS

 

Zalacznik_18

 

Zalacznik_19

Miło nam poinformować, że powstała możliwość ponownego tworzenia grup peer- review. Dla przypomnienia spotkania Peer review odbywają się w celu zidentyfikowania dobrych praktyk poprzez dzielenie się doświadczeniami pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem w naszych placówkach. Każde spotkanie  koncentruje się na konkretnej problematyce związanej z pracą w praktyce lekarza rodzinnego.

 

Wydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.   

 

Od 1999 roku we Wrocławiu Praktyki Lekarzy Rodzinnych współpracują ze sobą, i wymieniają doświadczenia. W ostatnich latach  ta działalność nieco osłabła. Głównie od czasu rozwiązania Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych „na Dominikańskim”, który scalał wszystkich rezydentów i kierowników specjalizacji. Ale to nas nie zniechęciło i tak jak wspomniałam wcześniej chcemy Was ponownie zachęcić do pracy, szkoleń w ramach tworzonych przez Was grup peer review. Uczestnicy grup to osoby posiadające podobne lub takie samo wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wykonujące codziennie  zbliżoną  pracę.  Miejscem spotkań Grup  mogą być przede wszystkim praktyki ich członków, ale także dobrze zorganizowane spotkania w plenerze lub wynajętych lokalach, które zapewnią możliwość wypowiedzi nieskrępowanych obecnością osób postronnych. Oczywiście  czas spotkań nie może kolidować z czasem pracy zawodowej, szkolenia powinny odbywać się  poza czasem pracy praktyki ustalonej w harmonogramach lub w innym wolnym od przyjmowania pacjentów czasie, odpowiadającym wszystkim członkom. 

 

Dla grup peer review  opracowano regulamin, metody pracy i jej dokumentowania.

 

Aby prowadzić szkolenia w ramach określonej grupy należy:

 

1) wypełnić formularz rejestracyjny, który przekazujemy  do zatwierdzenia i archiwizowania przez zarząd oddziału wojewódzkiego  (przesyłamy skan na adres email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres praktyki prezesa zarządu Anny Szadura- NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych ul. Gliniana 32/34 50-525 Wrocław)

 

2) w celu  uzyskania punktów  edukacyjnych należy zgłosić szkolenie i temat szkolenia w DIL do Komisji Kształcenia, też wg określonego wzoru (plan szkolenia). Zgłoszenie powinno być wysłane na co najmniej miesiąc przed planowanym szkoleniem, aby punkty edukacyjne zostały przyznane (są to 2 punkty edukacyjne za każde szkolenie)

 

3) protokół zebrania jest ważnym dokumentem życia grupy, powinien być sporządzany po każdym szkoleniu a kopia przekazana do Zarządu Oddziału Dolnośląskiego na adres email lub adres  podany powyżej

 

4) sporządzamy też listę obecności członków grupy na danym szkoleniu

 

5) po każdym szkoleniu lider spotkania przygotowuje zaświadczenia dla pozostałych członków (wzór zaświadczenia z naniesionym tematem spotkania należy odesłać do Komisji Kształcenia w DIL)

 

6) wszystkie dokumenty ze szkolenia przechowujemy w swojej Praktyce

 

                                                                                    

Prezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP

Anna Szadura

 

Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP 

Beata Stecka

 

Miło nam poinformować ,że nasza koleżanka Agata Sławin - członek oddziału dolnośląskiego KLRwP w dniu 20.10.2017 obroniła z wyróżnieniem doktorat. Temat pracy doktorskiej "Stężenie witaminy D w surowicy a immunogenność szczepienia przeciw grypie". Streszczenie i recenzje dostępne na stronie UM im.Piastów śląskich we Wrocław.Gratulujemy

Komisja Stomatologiczna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu,

Oddział Dolnośląski Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,

Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,

Komisja Kształcenia DRL we Wrocławiu

mają zaszczyt zaprosić

Koleżanki/Kolegów Lekarzy Rodzinnych

na

Warsztaty Interdyscyplinarne

„Między nami lekarzami”

w ramach

V Dolnośląskich Jesiennych Dni Stomatologicznych

„MEDYCYNA Z GŁOWĄ”

pod patronatem honorowym

JM rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

prof. dr. hab. Marka Ziętka

oraz prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

dr. n. med. Pawła Wróblewskiego

które odbędą się w dniach 20-21 października 2017 r. (piątek-sobota)

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

 

Rejestracja na warsztaty: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik naukowy konferencji – prof. dr hab. Marzena Dominiak

Moderatorzy: prof. dr hab. Marzena Dominiak, lek. dent. Alicja Marczyk-Felba, wiceprezes DRL

 

 

Alicja Marczyk-Felba, wiceprezes DRL

prof. dr hab. Marzena Dominiak, kierownik naukowy konf.

Maciej Dobrzyński, OD PTS

Ewa Krawiecka-Jaworska, wiceprezes OD KLRwP

zanowni Koledzy

informujemy, o  Konferencji „ABC Ginekologii i Położnictwa dla lekarzy POZ i nie tylko…”.  Projekt realizowany  wraz z firmą ALLTUS jest dedykowanych lekarzom POZ poświęcony zagadnieniom z dziedziny ginekologii i położnictwa, z którymi spotykają się w swojej codziennej praktyce. 

 

W załączeniu komunikat dotyczący tej Konferencji z programem ramowym – więcej szczegółów na stronie http://poz-wroclaw.alltus.pl/. 

 

Na Konferencję we Wrocławiu dn. 23.09.br (Novotel Wrocław City - Wyścigowa 35, początek Konferencji o 9.30) serdecznie zapraszają wykładowcy 

Prof. dr hab. Romuald Dębski

Prof. dr hab. Tomasz Paszkowski

 

– rejestracja uczestników możliwa jest poprzez wyżej wymienioną stronę. Udział w Konferencji jest bezpłatny a uczestnicy uzyskają punkty edukacyjne.

 

Załącznik : POBIERZ

 

 

Szanowni Koledzy

informujemy, o  Konferencji „ABC Ginekologii i Położnictwa dla lekarzy POZ i nie tylko…”.  Projekt realizowany  wraz z firmą ALLTUS jest dedykowanych lekarzom POZ poświęcony zagadnieniom z dziedziny ginekologii i położnictwa, z którymi spotykają się w swojej codziennej praktyce. 

 

W załączeniu komunikat dotyczący tej Konferencji z programem ramowym – więcej szczegółów na stronie http://poz-wroclaw.alltus.pl/. 

 

Na Konferencję we Wrocławiu dn. 23.09.br (Novotel Wrocław City - Wyścigowa 35, początek Konferencji o 9.30) serdecznie zapraszają wykładowcy 

Prof. dr hab. Romuald Dębski

Prof. dr hab. Tomasz Paszkowski

 

– rejestracja uczestników możliwa jest poprzez wyżej wymienioną stronę. Udział w Konferencji jest bezpłatny a uczestnicy uzyskają punkty edukacyjne.

 

 

 

„Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” nr umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.

Projekt jest realizowany przez Pracodawców Zdrowia w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

 

Lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie,

Lekarze, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)

Lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe (w weekendy), w 20-osobowych grupach, gdzie 1 dzień szkoleniowy trwa 6 godzin.Podczas szkoleń zapewniamy przerwy kawowe, pełne wyżywienie, oraz materiały szkoleniowe.Jeśli odległość miejsca zamieszkania uczestnika, od   miejsca odbywania kursu,   będzie wynosić więcej niż 50 km, wówczas Uczestnikowi projektu zostanie zapewniony w trakcie szkoleń nocleg i kolacja.

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji oraz odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych!

 

Terminarz najbliższych szkoleń:

 

2-3 wrzesień 2017 r. – Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza

1) Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników.

2) Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.

3) Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.

 

Programy szkoleń znajdują się na stronie: http://szkoleniadlalekarzy.net/szkolenia/

Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie www.szkoleniadlalekarzy.net/rekrutacja na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KONTAKT:

Sylwia Sobczak

Specjalista ds. szkoleń

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 538 201 075

Pracodawcy Zdrowia

ul. Fabryczna 10 budynek D2

53-609 Wrocław

Biuro czynne: poniedziałek–piątek: 9:00–15:00

 

Zapraszamy na stronę internetową:             www.szkoleniadlalekarzy.net


Copyright © 2012. All Rights Reserved.