Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski
Szkolenie z reumatologii "Gawęda o Reumatologii" 12-13.01.2018
 

Dzień dobry, 

Pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Konferencji dla lekarzy POZ i reumatologów pt.: „GAWĘDA O REUMATOLOGI” której jesteśmy organizatorem.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 stycznia 2019 w Hotelu Marriott we Wrocławiu.

Zapewniamy nocleg wraz z wyżywieniem

Rejestracja dla lekarzy jest możliwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na naszej stronie: https://collagenmd.pl/aktualnosci

 

Koszt uczestnictwa dla lekarzy w Konferencji wynosi 250 zł (z noclegiem) dla pozostałych 150zł.

 

AGENDA

ZAPROSZENIE

 

Kontakt: Anna Dudek, Regionalny przedstawiciel medyczny, tel. 600818046 

Serdecznie zapraszamy.

 

Załączniki:

 

 

 

Kurs podstawowy dwudniowy w Akademii Dermatoskopii zawiera

 •     Obecne możliwości technologiczne diagnostyki nowotworów skór
 •     Badanie dermatoskopowe oraz struktury dermatoskopowe – nazewnictwo
 •     Diagnostyka zmian barwnikowych skóry – wzorce barwnikowe i algorytmy
 •     Dermatoskopia nowotworów niebarwnikowych skóry – raki skór
 •     Czerniaki skóry rozpoznawanie
 •     Skintest – sprawdzenie umiejętności z dnia pierwszego
 •     Zmiany akralne
 •     Czerniaki skóry twarzy
 •     Przydatkowiaki
 •     Czerniaki błony śluzowej jamy ustnej
 •     Warsztaty z pacjentami
 •     Przykład badania videodermatoskopowego – warsztaty
 •    Zastosowanie dermatoskopii w onkologii i w innych dziedzinach medycyny
 • Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie www.akademiadermatoskopii.pl lub uzyskać pod numerami telefonów:
  Zagadnienia merytoryczne: Dr n. med. Jacek Calik tel. 502 479 582
  Szczegółowe informacje organizacyjne, zgłoszenia na kurs: Ilona Trześniewska tel. 603 428 895

W dniu 24.03.2018 odbyło się Walne Zebranie członków DO KLRwP i wybory przedstawiciela Młodych Lekarzy Rodzinnych do zarządu oddziału.Miło nam poinformować ,że nowym członkiem zarządu został Maciej Kupiec.Powołano także  Komisję Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska. Przewodniczącym komisji został Maciej Kupiec członkiem Katarzyna Trybucka.

 

Gratulujemy !

 

Szanowni Koleżanki i Koledzy

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zaprasza na Walne Zebranie  w dniu 24-go marca 2018r. ( sobota) we Wrocławskim Centrum Szkoleniowym ulica Sztabowa 100 we Wrocławiu (przy Urzędzie Skarbowym Wrocław -Krzyki budynek B)

 

I termin - godzina 10.00  

II termin ustala się na godzinę 10:15

 

Zebranie związane jest z uzupełniającymi wyborami Młodego Lekarza Rodzinnego do zarządu DOW KLRwP. 

 

Porządek Walnego Zebrania: 

1. Powitanie członków Oddziału 

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania 

3. Wybór protokolanta 

4. Wybór komisji skrutacyjnej 

5. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania 

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania 

7. Wybór Młodego Lekarza Rodzinnego Vasco da Gama Polska -nowego członka zarządu DOW KLRwP

8. Dyskusja 

9. Zamknięcie Walnego Zebrania DOW KLRwP 

 

Po zebraniu wyborczym odbędzie się szkolenie:

 

"RODO w Praktyce Lekarza Rodzinnego",które poprowadzi pani mecenas Tamara Zimna. 

 

Uzupełniająco informujemy,że Prezydium KLRwP wyraziło zgodę na organizowanie szkoleń na temat: "RODO w praktyce lekarza rodzinnego" i nabycie dla KLRwP praw autorskich do materiałów szkoleniowych oraz materiałów potrzebnych do sporządzenia dokumentacji dotyczącej RODO w praktyce.

 

Materiały będą umieszczone na stronie internetowej w części kodowanej (dla zalogowanych członków z opłaconymi składkami).

 

Przygotowaniem materiałów i prowadzeniem szkoleń zajmie się właśnie mecenas Tamara Zimna.

 

Prezes DOW KLRwP

Anna Szadura

Zbliżają się wybory uzupełniające młodych lekarzy rodzinnych do zarządów wojewódzkich KLR.

W wyborach udział mogą wziąć tylko i wyłącznie członkowie KLRwP .

 

Osoby, które nie są członkami a zamierzają w wziąć udział w wyborach, muszą złożyć deklarację i opłacić składkę członkowską do 20.02.2018  - ( 24.02 odbędzie sie spotkanie Zarządu Głównego KLRwP, na którym odbędzie się akceptacja nowych członków)

 

Wzór deklaracji w załączeniu.  Deklaracja_KLRwP .

 

Po wypełnieniu należy przesłać na adres biura: Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, ul. Muranowska 1, 00-209 Warszawa.

Składkę (120zł) można opłacić drogą elektroniczną logując się na stronie KLR.

Warto zalogować się na stronie - część informacji jest kodowanych tzn. dostępnych tylko dla zalogowanych członków.

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach.

 

Nabór przeprowadzany jest zgodnie ze Stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie procedury naboru placówek POZ w programach polityki zdrowotnej finansowanych w ramach POWER

 

FormularzRZS

 

Kwestionariusze_dla_pacjenta_lekarza

 

Ogloszenie_naborPOZRZS

 

Wzor_umowyRZS

 

Zalacznik_18

 

Zalacznik_19

Miło nam poinformować, że powstała możliwość ponownego tworzenia grup peer- review. Dla przypomnienia spotkania Peer review odbywają się w celu zidentyfikowania dobrych praktyk poprzez dzielenie się doświadczeniami pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami i innym personelem w naszych placówkach. Każde spotkanie  koncentruje się na konkretnej problematyce związanej z pracą w praktyce lekarza rodzinnego.

 

Wydaje mi się, że wzajemna ocena jest naprawdę krokiem w dobrym kierunku.   

 

Od 1999 roku we Wrocławiu Praktyki Lekarzy Rodzinnych współpracują ze sobą, i wymieniają doświadczenia. W ostatnich latach  ta działalność nieco osłabła. Głównie od czasu rozwiązania Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych „na Dominikańskim”, który scalał wszystkich rezydentów i kierowników specjalizacji. Ale to nas nie zniechęciło i tak jak wspomniałam wcześniej chcemy Was ponownie zachęcić do pracy, szkoleń w ramach tworzonych przez Was grup peer review. Uczestnicy grup to osoby posiadające podobne lub takie samo wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wykonujące codziennie  zbliżoną  pracę.  Miejscem spotkań Grup  mogą być przede wszystkim praktyki ich członków, ale także dobrze zorganizowane spotkania w plenerze lub wynajętych lokalach, które zapewnią możliwość wypowiedzi nieskrępowanych obecnością osób postronnych. Oczywiście  czas spotkań nie może kolidować z czasem pracy zawodowej, szkolenia powinny odbywać się  poza czasem pracy praktyki ustalonej w harmonogramach lub w innym wolnym od przyjmowania pacjentów czasie, odpowiadającym wszystkim członkom. 

 

Dla grup peer review  opracowano regulamin, metody pracy i jej dokumentowania.

 

Aby prowadzić szkolenia w ramach określonej grupy należy:

 

1) wypełnić formularz rejestracyjny, który przekazujemy  do zatwierdzenia i archiwizowania przez zarząd oddziału wojewódzkiego  (przesyłamy skan na adres email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres praktyki prezesa zarządu Anny Szadura- NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych ul. Gliniana 32/34 50-525 Wrocław)

 

2) w celu  uzyskania punktów  edukacyjnych należy zgłosić szkolenie i temat szkolenia w DIL do Komisji Kształcenia, też wg określonego wzoru (plan szkolenia). Zgłoszenie powinno być wysłane na co najmniej miesiąc przed planowanym szkoleniem, aby punkty edukacyjne zostały przyznane (są to 2 punkty edukacyjne za każde szkolenie)

 

3) protokół zebrania jest ważnym dokumentem życia grupy, powinien być sporządzany po każdym szkoleniu a kopia przekazana do Zarządu Oddziału Dolnośląskiego na adres email lub adres  podany powyżej

 

4) sporządzamy też listę obecności członków grupy na danym szkoleniu

 

5) po każdym szkoleniu lider spotkania przygotowuje zaświadczenia dla pozostałych członków (wzór zaświadczenia z naniesionym tematem spotkania należy odesłać do Komisji Kształcenia w DIL)

 

6) wszystkie dokumenty ze szkolenia przechowujemy w swojej Praktyce

 

                                                                                    

Prezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP

Anna Szadura

 

Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP 

Beata Stecka

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.