Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Szanowni Państwo

Informujemy, iż trwa nabór na szkolenia w  ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców - Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.


Uczestnikami/-czkami projektu mogą być lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Pierwsze szkolenia odbędą się w terminie 1-2 lipca w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze.

Pozostały wolne miejsca na szkolenia:
1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ
I dzień
Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii 1h
Interpretacja wyników badania spirometrycznego 1h
Ćwiczenie wykonywania spirometrii - wykonywanie prób rozkurczowych - interpretacja wyników 2h
Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy i POCHP 1h
Techniki inhalacji w chorobach obturacyjnych i zasady stosowania leczenia inhalacyjnego 1h

II dzień
Obturacyjny bezdech podczas snu jako problem społeczny i medyczny, ambulatoryjne i szpitalne metody diagnostyki podczas snu 1h
Interpretacja badania polisomnograficznego 2h
Możliwości leczenia bezdechu podczas snu  w ramach poradni lekarza rodzinnego 1h
Kardiologiczne konsekwencje obturacyjnego bezdechu podczas snu 1h
Ogólnoustrojowe następstwo zaburzeń wentylacji: niewydolność krążenia 1h

2. Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg
I dzień
Rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego: wywiad, badanie fizyczne, badania dodatkowe 1h
Diagnostyka obrazowa i biochemiczna w nadciśnieniu tętniczym 1h
Wskazania i zasady wykonywania ABPM - interpretacja wyników - warsztaty - 2h
Zasady leczenia niefarmakologicznego oraz doboru terapii hipotensyjnej w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym 1h
Przyczyny niepowodzenia leczenia nadciśnienia 1h

II dzień
Rytmy przedsionkowe - pochodzenie, patologie, terapia 1h
Zagadnienie pauzy w elektrokardiogramie 1h
Migotanie i trzepotanie przedsionków 1h
Zaburzenia przewodzenia różnych pięter układu bodźco-przewodzącego 1h
Komorowe zaburzenia rytmu 1h
Niedokrwienie i zawał serca w elektrokardiogramie 1h

Na szkolenie - Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne  brak już wolnych miejsc! Kolejny nabór na to szkolenie we wrześniu


Rekrutacja krok po kroku http://szkoleniadlalekarzy.net/aktualnosci/
Sylwia Sobczak  Specjalista ds. szkoleń

 

tel. 538 201 075 

Zakończył się XVII Kongres Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Bardzo miło nam poinformować,że w czasie uroczystości Inauguracji zostali wyróżnieni i uhonorowani członkowie naszego oddziału dolnośląskiego. 
Statuetki Członka Honorowego otrzymali:
Dr Elżbieta Protasiewicz i Dr Jan Wolańczyk.
Wyróżnienia -  Żagle XXV-lecia KLRwP , otrzymał
Dr Jacek Krajewski-za szerokie spojrzenie oraz Wiesław Iwanowski – za pierwszą praktykę lekarza rodzinnego.
 
 
 
 

Informujemy, że zostało założone konto email oddziału dolnośląskiego:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie, na wskazane przez Was konto, informacji od Zarządu Kolegium. Zgody można wysłać na w/w konto wraz z aktualizacja adresu do korespondencji. Dzięki temu będziemy mogli informować o planowanych szkoleniach i działaniach podejmowanych przez Kolegium (www.kolegium.com.pl )oraz Fundację na Rzecz Medycyny Rodzinnej (http://fundacjarodzinni.pl/) ,z którą Kolegium ściśle współpracuje. Będziemy także czekać na informacje od Was i na Wasze propozycje.

Dziękujemy 

 

Prezes Dolnośląskiego Oddziału KLRwP

Anna Szadura 

 

Wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału KLRwP

Beata Stecka,Ewa Krawiecka-Jaworsk

 

Koledzy, z wiosną 2017r. w naszym,  Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim KLRwP nastąpiły zmiany. 

W piękny, słoneczny  dzień 11 marca 2017r. Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce  została lekarz rodzinny - Anna Szadura. Gratulujemy!

 

Prezentujemy Wam również Członków  Zarządu oraz Delegatów na Walne  Zgromadzenie Kolegium, które odbędzie się podczas  XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie w dn 25-28.05.2017r. w XXV- lecie powstania Kolegium. 

 

Skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP :

 

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP - Anna Szadura

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP – Beata Stecka

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Ewa Krawiecka Jaworska

Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Grzegorz Szulc

 

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  :

 

Teresa Cebula – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Maria Bednarz – Kanafa – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Kopeć – członek Komisji Rewizyjnej

 

Delegaci na Walne Zgromadzenie Kolegium:

Anna Szadura

Teresa Cebula

Beata Stecka

Elżbieta Protasiewicz

Leszek Pałka

Anna Krzyszowska-Kamińska

Ewa Krawiecka-Jaworska 

Jacek Krajewski

 

 

W Polsce w zakresie medycy rodzinnej są prowadzone badania naukowe, są zauważane i są nagradzane !

Nasza Koleżanka z Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu -  dr hab med Donata Kurpas otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za pracę habilitacyjną, zatytułowaną "Paradygmat opieki nad chorymi przewlekle w ramach podstawowej opieki zdrowotnej" . Uroczystość wręczenia odbyła się w Auli Leopoldina

Gratulujemy serdecznie !

 

Z przyjemnością informujemy, że  Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” :
 
Pani Doktor  ELŻBIECIE  PROTASIEWICZ – pierwszemu i wieloletniemu Prezesowi Dolnośląskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, współzałożycielowi i v-ce prezesowi Dolnośląskiego Związku lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.
 
Elu –gratulujemy i dziękujemy!
 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.