Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

Koledzy, z wiosną 2017r. w naszym,  Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim KLRwP nastąpiły zmiany. 

W piękny, słoneczny  dzień 11 marca 2017r. Prezesem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce  została lekarz rodzinny - Anna Szadura. Gratulujemy!

 

Prezentujemy Wam również Członków  Zarządu oraz Delegatów na Walne  Zgromadzenie Kolegium, które odbędzie się podczas  XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie w dn 25-28.05.2017r. w XXV- lecie powstania Kolegium. 

 

Skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP :

 

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP - Anna Szadura

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP – Beata Stecka

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Ewa Krawiecka Jaworska

Skarbnik Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  - Grzegorz Szulc

 

Skład Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP  :

 

Teresa Cebula – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Maria Bednarz – Kanafa – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Kopeć – członek Komisji Rewizyjnej

 

Delegaci na Walne Zgromadzenie Kolegium:

Anna Szadura

Teresa Cebula

Beata Stecka

Elżbieta Protasiewicz

Leszek Pałka

Anna Krzyszowska-Kamińska

Ewa Krawiecka-Jaworska 

Jacek Krajewski

 

 

W Polsce w zakresie medycy rodzinnej są prowadzone badania naukowe, są zauważane i są nagradzane !

Nasza Koleżanka z Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu -  dr hab med Donata Kurpas otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za pracę habilitacyjną, zatytułowaną "Paradygmat opieki nad chorymi przewlekle w ramach podstawowej opieki zdrowotnej" . Uroczystość wręczenia odbyła się w Auli Leopoldina

Gratulujemy serdecznie !

 

Z przyjemnością informujemy, że  Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” :
 
Pani Doktor  ELŻBIECIE  PROTASIEWICZ – pierwszemu i wieloletniemu Prezesowi Dolnośląskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, współzałożycielowi i v-ce prezesowi Dolnośląskiego Związku lekarzy Rodzinnych – Pracodawców.
 
Elu –gratulujemy i dziękujemy!
 

Członkowie Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców i DOW KLR w P  serdecznie gratulują Zespołowi Negocjacyjnemu PZ niezłomnej postawy w walce o zapisy w umowie kontraktowej na 2015r..,pozwalające bezpiecznie  leczyć naszych pacjentów. Szczególne podziękowania należą się naszemu lokalnemu liderowi, Jackowi Krajewskiemu. Dzięki Jego stanowczości, konsekwencji i osobistej kulturze osiągnęliśmy sukces, za który dziękujemy także Wszystkim Kolegom biorącym udział w proteście. Po raz kolejny okazało się, ze tylko jedność i odwaga pozwolą osiągnąć sukces w słusznej sprawie.

 

 

 

 

Wiceprezes DZLR-P i DOW KLRwP                    Wiceprezes DZLR-P I DOW KLRwP

Elżbieta Protasiewicz                                         Agata Sławin

UCHWAŁA ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO KLRwP Nr 01/12/2014

 

W dniu dzisiejszym 29 grudnia 2014r ,zakończyły się bezowocnie kolejne rozmowy dotyczące realizacji i finansowania umów w roku 2015. Uczestniczyło w nich KLRwP, Porozumienie Zielnogórskie oraz Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych uchwałą z dnia 28 grudnia 2014 r. upoważnił Zarządy Wojewódzkie do podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania w przypadku zakończenia rozmów bez osiągnięcia porozumienia .Zarząd Dolnośląskiego Wojewódzkiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce  uchwala, iż jednoznacznie popiera działania Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w działaniach na rzecz poprawy warunków umów w zakresie POZ na 2015r.

 

Tym samym nie rekomendujemy naszym członkom podpisywania aneksów do umów na obecnych warunkach.

 

 

W imieniu Zarządu

Wiceprezes Elżbieta Protasiewicz                                 Wiceprezes Agata Sławin.

Zapraszamy na Konferencję Kardiologiczną  dla Lekarzy Rodzinnych

 

" Optymalizacja leczenia chorego  z niewydolnością serca   w pytaniach i odpowiedziach "

 

Eksperci z Ośrodka Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - profesor Waldemar Banasiak oraz profesor Piotr Ponikowski przedstawią najnowsze zalecenia w oparciu o prezentowane przypadki oraz  odpowiedzą na pytania lekarzy.

 

Konferencja odbędzie się we wtorek, 30.09.2014r. o godzinie 18.30,  w hotelu MERCURE przy placu Dominikańskim we Wrocławiu .

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.