Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział Dolnośląski

 

Koleżanki / Koledzy

 

Zbliżają się  wybory delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KLRwP , apelujemy o wpłacanie zaległych składek. Roczna opłata członkowska wynosi obecnie 70,00<druk przelewu>

Wg Statutu i nowej ordynacji wyborczej prawo do głosowania będą mieli tylko członkowie, którzy nie zalegają ze składkami. Dlaczego warto?

 

List otwarty do Prezesa oraz Zarządu Głównego

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

 

 

Członkowie Rady Centrum Medycyny Rodzinnej Dolnego Śląska, w skład której wchodzą przedstawiciele czterech organizacji skupiających lekarzy rodzinnych: Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP, Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych oraz Koła Lekarzy Rodzinnych Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, wyrażają głębokie zaniepokojenie artykułem zamieszczonym w listopadowym numerze Lekarza Rodzinnego, autorstwa Jacka R. Łuczaka.

 

O ile zgadzamy się z merytoryczną dyskusją nad przedstawianym tam zagadnieniem, to trudno przejść do porządku nad faktem, iż usunięcie adwersarza ze składu Kolegium jest rozwiązaniem problemu. Tak postawiony wniosek przez autora przyjęliśmy z oburzeniem i oczekujemy, że Kolegium ustosunkuje się do formy dyskusji proponowanej przez autora.

 

Pomówienie Jacka Krajewskiego o działanie „przeciwko lekarzom POZ i pryncypiom medycyny rodzinnej” jest faktem bezprecedensowym i trudno uwierzyć, że zyskało akceptację Prezesa Kolegium LRwP by opublikować je w czasopiśmie wszystkich lekarzy rodzinnych.

 

Kolejny raz informujemy, że Federacja Porozumienie Zielonogórskie, powstała nie po to by dzielić, ale po to by wzmocnić pozycję lekarza rodzinnego w obszarze bezpieczeństwa  ekonomicznego,  w taki sposób by mógł bezpiecznie dbać o wypełnianie założeń misji Twórców KLR.

 

Zaistniał fakt medialny, który szkodzi Kolegium, a jego konsekwencje są dziś trudne do oszacowania

 

Cytując słowa autora artykułu, który napisał „… w zmieniającej się, niełatwej rzeczywistości powinniśmy jako środowisko lepiej dbać o nasz wizerunek i występować bardziej odpowiedzialnie i profesjonalnie”,  apelujemy, by zamiast uzbrajać w argumenty naszych wrogów i oponentów, których naszemu środowisku i tak już nie brak, wzorem dotychczasowych dobrych obyczajów lekarzy rodzinnych wymieniać poglądy i dyskutować   ad rem non ad personam, ku pożytkowi całego środowiska reprezentowanego przez nasze,  lekarzy rodzinnych organizacje

 

Od doktora Jacka R. Łuczaka oczekujemy przeprosin na łamach Lekarza Rodzinnego, a od władz Kolegium przyjęcia jednoznacznego stanowiska wobec takiego sposobu prowadzenia dyskusji

 

 

Członkowie Rady Centrum Medycy Rodzinnej :

 

DOW KLRwP : Agata Sławin i Beata Stecka

DZLR-P : Tadeusz Szczepanik

KOŁO LR W DIL: Elżbieta Protasiewicz i Leszek Pałka

OKLR:   Jan Wolańczyk, Dorota Rudzka

Prezes OKLR „ Biogenes” Waldemar Babiszewski

 

 

 

Do wiadomości:

1. Redaktor naczelny czasopisma Lekarz Rodzinny – Maciej Godycki - Ćwirko

2. Prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie – Jacek Krajewski


Copyright © 2012. All Rights Reserved.